Zapoznaj się z naszą ofertą:
Oferta » Geodezyjna obsługa inwestycji
  • Osnowy realizacyjne,
  • Nowe i uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe dla potrzeb studialnych i projektowych
  • Wytyczanie obiektów,
  • Obsługa geodezyjna budowy i montażu,
  • Pomiary powykonawcze wybudowanych obiektów i urządzeń,
  • Pomiary inwentaryzacyjne w czasie eksploatacji obiektów,
  • Pomiary przemieszczeń oraz pomiary kontrolne w czasie eksploatacji obiektów,