Oferta

zobacz pełną ofertę

Kariera

Jeśli chcesz dołączyć do nowoczesnej firmy, w której znajdziesz nowe możliwości osobistego i zawodowego rozwoju oraz pracę pełną wyzwań, prosimy o przesłanie swojego życiorysu, listu motywacyjnego oraz referencji na adres: techgis@techgis.com.pl, praca@techgis.com.pl

 

w przesłanym CV prosimy umieścić klauzulę:

 

„Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U z 1996 r. Nr 62, poz. 286), danymi osobowymi niezbędnymi w procesie rekrutacji są: imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; obywatelstwa; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; wykształcenie uzupełniające; przebieg dotychczasowego zatrudnienia; dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania. Obowiązek podania powyższych danych osobowych wynika z przepisów art. 221 Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Wszelkie inne informacje przekazane Spółce są informacjami ieobowiązkowymi i podawane są dobrowolnie. Administratorem danych osobowych, które są zawarte w niniejszym CV, będzie PGI TECHGIS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, 31-831, ul. Fatimska 36. Wszystkie przekazane Spółce dane będą wykorzystywane wyłącznie dla celów procesów rekrutacji. Przyjmuję również do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Wyrażam zgodę na pozostawienie mojej dokumentacji i przetwarzanie danych w bazie kandydatów ubiegających się o zatrudnienie, w celu uwzględnienia mojej osoby w przyszłych rekrutacjach na stanowiska w PGI TECHGIS Sp. z o.o. Sp. k.

 

  

…………………………………………………..

                      podpis

Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX